Schjelderup, K. Die Askese

Schjelderup, K. Die Askese

Schjelderup, Kristian. Die Askese: eine religionspsychologische Untersuchung. Berlin: de Gruyter, 1928. VI, 249 S. Orig.-Leinwand, Bibliotheksstempel.

Unser Preis: CHF 40,--